Laat de kinderen tot Me komen.

Ik heb me vaak afgevraagd waarom zoveel priesters pedo zijn. Dat kan geen toeval zijn. Trekken ze elkaar aan? Word je ‘het’ vanzelf als je te lang misdienaartjes opleidt? Ik vond het maar lastig. Het valt ook niet mee je vinger op de zere plek te leggen zolang ze elkaar de handen boven het hoofd houden.

Tot ik vandaag Marcus 10: 13-16 las. Alles viel meteen op z’n plek. Lees met me mee: “De mensen probeerden kinderen bij Hem (Jezus) te brengen om ze door Hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond Hij zich erover op en zei tegen Hen: ‘Laat de kinderen bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.”

Natuurlijk, dat is het! De Roomse kerk heeft de neiging geloofszaken nogal aards te bekijken. Tijdens de hosti verandert het brood in Jezus’ lichaam, maar dan écht. Om iets aan Hem te vragen, moet je nog steeds eerst bij z’n moeder aankloppen. Ben je daar succesvol in? Het Vaticaan zal je op de eeuwige gastenlijst zetten.

Daarom is het ook niet vreemd dat katholieke zielzorgers de mist in gaan met Jezus die de kinderen roept. Priesters ontdekken helemaal niet tijdens hun priesterschap dat ze pedo zijn. Nee. Ze zijn ‘het’ al en ontdekken in Marcus 10 dat het priesterschap daar uitstekend bij past. Een gelukkig huwelijk zit er voor hen toch niet in. Dus is het celibaat baat. In de Roomse kerk kom je namelijk niet bij God zonder priester. En omdat gelovige ouders nooit zullen stoppen hun kinderen bij Hem brengen, krijgen ze de kinderen in hun schoot geworpen. Wie grijpt zo’n kans niet met beide handen aan?

Deel met:

1 reactie

  1. [...] collega attendeerde me erop dat het “nogal makkelijk is” de katholieke kerk kritisch onder de loop te nemen zonder in mijn protestantse spiegel te kijken. Terecht, concludeer ik nu, want die blijkt evenmin [...]

Reageer: